วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติย่อ

สวัสดีครับ

ชื่อ. นายอุตสเลน บุญศรี
ชื่อเล่น แกรม อายุ 18 ปี

ชั้น ม.6/3

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

             ตราบใดที่ทะเลยังมีคลื่น                   
อย่าคาดหวัง  ความราบรื่น   "บนทางชีวิตมาก"
             ตราบใดที่ชีวิตมีแสงสว่าง  มีมืดมิตร
ก็ไม่ต่างกับชีวิต  "จะมีขึ้น  และ  มีลง" น่ะครับ