วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติย่อ

สวัสดีครับ

ชื่อ. นายอุตสเลน บุญศรี
ชื่อเล่น แกรม อายุ 18 ปี

ชั้น ม.6/3